MucTieuSo – Autodesk phần mềm được tin dùng trong thiết kế cho lĩnh vực xây dựng, sản xuất sản phẩm và dựng video.

 • Autodesk là thương hiệu quen thuộc tại thị trường Việt Nam với các sản phẩm tiêu biểu như AutoCAD, Inventor, Maya.
 • Autodesk chia thành 3 nhóm sản phẩm Architecture, Engineering & Construction, Product Design & Manufacturing và Media & Entertainment.
 • Bản quyền phần mềm có thể trang bị theo từng phần mềm đơn lẻ hoặc hoặc trọn bộ Collection dưới hình thức thuê bao.
 • Công Ty TNHH Mục Tiêu Số được phép phân phối các sản phẩm bên dưới của Autodesk.
MucTieuSo - Autodesk nhóm sản phẩm

Thông Tin Sản Phẩm Autodesk – AutoCAD & Revit dành cho doanh nghiệp

AutoCAD – including specialized toolsets Material Number
AutoCAD – including specialized toolsets AD Commercial New
AutoCAD – including specialized toolsets AD Commercial New Single-user ELD Annual SubscriptionC1RK1-WW1762-L158
AutoCAD – including specialized toolsets AD Commercial New Single-user ELD 3-Year SubscriptionC1RK1-WW3611-L802
AutoCAD – including specialized toolsets Subscription Renewals
AutoCAD – including specialized toolsets Commercial Single-user Annual Subscription RenewalC1RK1-002900-L983
AutoCAD – including specialized toolsets Commercial Single-user 3-Year Subscription RenewalC1RK1-008819-L706
AutoCAD LT 2021 Material Number
AutoCAD LT 2021 Commercial New
AutoCAD LT 2021 Commercial New Single-user ELD Annual SubscriptionC1RK1-WW1762-L158
AutoCAD – including specialized toolsets AD Commercial New Single-user ELD 3-Year SubscriptionC1RK1-WW3611-L802
AutoCAD – including specialized toolsets Subscription Renewals
AutoCAD – including specialized toolsets Commercial Single-user Annual Subscription RenewalC1RK1-002900-L983
AutoCAD – including specialized toolsets Commercial Single-user 3-Year Subscription RenewalC1RK1-008819-L706
AutoCAD Revit LT Suite 2021 Material Number
AutoCAD – including specialized toolsets AD Commercial New
AutoCAD – including specialized toolsets AD Commercial New Single-user ELD Annual SubscriptionC1RK1-WW1762-L158
AutoCAD – including specialized toolsets AD Commercial New Single-user ELD 3-Year SubscriptionC1RK1-WW3611-L802
AutoCAD – including specialized toolsets Subscription Renewals
AutoCAD – including specialized toolsets Commercial Single-user Annual Subscription RenewalC1RK1-002900-L983
AutoCAD – including specialized toolsets Commercial Single-user 3-Year Subscription RenewalC1RK1-008819-L706

AutoCAD – including specialized toolsets có sẵn những gì

 • Productivity studies
 • Architecture toolset
 • Mechanical toolset
 • Map 3D toolset
 • Electrical toolset
 • MEP toolset
 • Plant 3D toolset
 • Raster Design toolset
 • Mobile app
 • Web app

Các phần mềm AutoCAD LT và AutoCAD Revit LT

 • Là phần mềm AutoCAD thiết kế 2D

Liên hệ với MucTieuSo – Autodesk – (VinSEP)

Hotline: 0828471869 hoặc Zalo (MTS)

Facebook Page: FB/vinsepvietnam

Kênh Chat Website: VinSEP