MucTieuSo xin giới thiệu mã hàng và tên gọi mới bản quyền phần mềm Office 2021 mới nhất.

Mã hàng và tên sản phẩm 2021

Mã hàng Tên sản phẩm
Bản quyền FPP
T5D-03510 Office Home and Business 2021 English APAC EM Medialess
Office Commercial ESD
T5D-03483 Office Home and Business 2021 All Lng APAC EM PK Lic Online DwnLd NR
79G-05337 Office Home and Student 2021 All Lng APAC EM PK Lic Online DwnLd NR
269-17185 Office Pro 2021 Win All Lng APAC EM PK Lic Online DwnLd C2R NR
Microsoft 365
QQ2-00003 Microsoft 365 Personal AllLng Sub PKLic 1YR Online APAC EM C2R NR
6GQ-00083 Microsoft 365 Family AllLng Sub PK Lic 1YR Online APAC EM C2R NR
KLQ-00209 Microsoft 365 Bus Std Retail All Lng APAC EM SubPKL 1YR Onln DwnLd NR

So sánh với mã hàng và tên sản phẩm 2019

Mã hàng Tên sản phẩm
Bản quyền FPP
T5D-03302 Office Home and Business 2019 English APAC EM Medialess
Office Commercial ESD
T5D-03181 Office Home and Business 2019 All Lng APAC EM PKL Online DwnLd C2R NR
79G-05020 Office Home and Student 2019 All Lng APAC EM PKL Online DwnLd C2R NR
269-17071 Office Pro 2019 All Lng APAC EM PKL Online DwnLd C2R NR
Microsoft 365
QQ2-00003 Microsoft 365 Personal AllLng Sub PKLic 1YR Online APAC EM C2R NR
6GQ-00083 Microsoft 365 Family AllLng Sub PK Lic 1YR Online APAC EM C2R NR
KLQ-00209 Microsoft 365 Bus Std Retail All Lng APAC EM SubPKL 1YR Onln DwnLd NR

Thông tin bản quyền phần mềm Office 2021

Trang bị Office dành cho các cá nhân hoặc doanh nghiệp nhỏ có 2 loại giấy phép bản quyền vĩnh viễn như sau:

  • FPP – bản quyền vĩnh viễn thông qua kênh phân phối truyền thống.
  • ESD – bản quyền vĩnh viễn qua kênh phân phối qua kênh trực tuyến.
  • So sánh với bản quyền gia hạn từng năm Microsoft 365, thông qua kênh trực tuyến.

Bản quyền phần mềm Office vĩnh viễn là giấy phép cài một lần trên một thiết bị.

Phiên bản 2021 sẽ theo suốt quá trình sử dụng.

Hiện nay, FPP và ESD đã được hỗ trợ chuyển đổi thiết bị linh hoạt.

TƯ VẤN MUA BẢN QUYỀN PHẦM MỀM OFFICE 2021 LIÊN HỆ:

Hotline: 0828471869 hoặc Zalo (MTS)

Facebook Page: FB/vinsepvietnam

Kênh Chat Website: VinSEP