MucTieuSo Trở thành đối tác CrowdStrike

Mục Tiêu Số chính thức tham gia kênh phân phối sản phẩm hãng CrowdStrike vào năm 2021.

 • CrowdStrike chính thức tham gia thị trường Việt Nam vào cuối năm 2020.
 • Các giải pháp giúp bảo vệ dành cho thiết bị máy chủ và máy người dùng dành cho doanh nghiệp
 • Gói Falcon với công nghệ mới, với phiên bản Pro, Enterprise, Premium & Complete.

Thông tin về sản phẩm CrowdStrike

Nền tảng Falcon - Mục Tiêu Số - CrowdStrike
Falcon Platform – Nền tảng tích hợp nhiều tính năng nổi bật
 • Falcon được xem là một phần mềm dạng platform, tích hợp nhiều module tính năng bảo vệ và phòng chống mã độc.
 • Tính năng Endpoint Security nổi bật và tự hào với Next Gen Anti-Virus, và EDR.
 • Bảo mật được kết hợp với quản lý từ xa với Cloud Security
 • Công nghệ bảo vệ các “thiết bị di động” “thiết bị theo xu hướng mới” mà các phần mềm cũ chưa đáp ứng.
 • Còn nhiều thông tin, xem thêm tại VinSEP.com

Quan điểm CrowdStrike đối với các Mối nguy hại & Mã độc

8 Bước Tấn Công theo quan điểm của CrowdStrike
 1. Initial Access
 2. Execution
 3. Persistence Privilege
 4. Escalation
 5. Defense Evasion
 6. Credential Access
 7. Discovery
 8. Lateral Movement
 9. Collection
 10. Exfiltration
 11. Command & Control
 12. Impact

Quan điểm dựa theo 8 bước chính Mitre ATT&CK để theo dõi các cuộc tấn công Cyber attack vào doanh nghiệp. Giúp hiểu quan điểm của kẻ tấn công và tìm được động cơ của chúng. Từ đó, đội ngũ IT có chiến lược hợp lý để bảo vệ hệ thống.

Các đánh giá CrowdStrike để bảo vệ một hệ thống

 1. Kiến thức về các cuộc tấn công
 2. Độ phức tạp của công cụ dùng để bảo vệ
 3. Kỹ năng của đội ngũ IT

Mỗi Doanh nghiệp cần đánh giá các yếu tố này, và tìm hiểu giải pháp phù hợp như Falcon để trang bị cho mình.

Đánh giá mới của CS để bảo vệ môi trường

Falcon dễ dàng triển khai – độ phức tạp thấp – đảm bảo an toàn

Triển khai trên Cloud đơn giản và dễ dàng

Hiệu suất bảo vệ tốt và kịp thời

Liên hệ với MucTieuSo – CrowdStrike

Hotline: 0828471869 hoặc Zalo (MTS)

Facebook Page: FB/vinsepvietnam

Kênh Chat Website: VinSEP