MucTieuSo Trở thành đối tác McAfee

Mục Tiêu Số chính thức tham gia kênh phân phối sản phẩm hãng McAfee (MFE) vào năm 2021.

 • McAfee là sản phẩm kỳ cựu tại thị trường Việt Nam trong mảng bảo mật.
 • Các giải pháp giúp bảo vệ dành cho thiết bị máy chủ và máy người dùng dành cho doanh nghiệp
 • Dòng sản phẩm Endpoint Security – MVISION Protection công nghệ bảo mật bổ sung, với phiên bản Standard, Plus & Mobile.
 • Tham khảo thêm thông tin sản phẩm MFE tại VinSEP.com
Muc Tieu So McAfee

Thông tin về sản phẩm MFE

Dành cho Endpoint

Protection (SaaS & On-Premise)

Bao gồm 3 phiên bản MVISION Protect Standard – Plus – Mobile Advanced

Insights (SaaS & On-Premise)

Với sản phẩm đại diện MVISION Insights

Endpoint Threat Defense

Bao gồm EDR 1 và EDR 2, McAfee Endpoint Threat Defense and Response.

Endpoint Protection On Premises

McAfee Complete EndPoint Protection – Business

File & Application Control

Bao gồm 4 sản phẩm McAfee

 • Change Control for PCs
 • Application Control for PCs
 • Security for Microsoft SharePoint
 • Integrity Control for Fixed Function Devices

Endpoint Security Solutions

McAfee Virtual Advanced Threat Defense Appliance – Per Endpoint

Device to Cloud Defense (SaaS Only)

Bao gồm 3 phiên bản MVISION Advanced – Premium – Complete

MFE Device To Cloud

Protection and EDR (SaaS & On-Premise)

Bao gồm:

 • MVISION Protect Plus EDR for Endpoint
 • MVISION Protect Plus and EDR Premium for Endpoint

EDR (SaaS & On-Premise)

MVISION EDR

Dành cho Server

Server Security Solutions

 • Security for Email Servers Subscription
 • Security for Microsoft SharePoint Server
 • McAfee MOVE AntiVirus for Virtual Desktops (VDI)
 • McAfee MOVE AntiVirus for Virtual Servers
 • McAfee VirusScan Enterprise for Storage
 • McAfee Policy Auditor for Servers


File & Application Control

 • McAfee Change Control for Servers
 • McAfee Application Control for Servers

Database Security

 • Datacenter Security Suite for Database
 • Vulnerability Manager for Databases

Cloud Workload Security EDR

 • McAfee Cloud Workload Security Detect and Respond
 • McAfee Cloud Workload Security – Basic – Essentials – Advanced Subscription

Server Security Suites
Bao gồm 3 phiên bản McAfee Cloud Workload Security – Basic – Essentials – Advanced


Liên hệ với MucTieuSo – McAfee

Hotline: 0828471869 hoặc Zalo (MTS)

Facebook Page: FB/vinsepvietnam

Kênh Chat Website: VinSEP