MTS xin thông báo ? Cập nhật chính sách ưu đãi ?giá mua bản quyền ?3 năm của Autodesk AutoCAD.

Giá chiết khấu từ Autodesk mua bản quyền các sản phẩm AutoCAD

Từ ngày 07.11.2021, Autodesk giá mua bản quyền thuê bao 3 năm ưu đãi 5% (*ưu đãi so với mua hằng năm)

Theo đó, Giá 3 năm mới = giá 1 năm x 3 x 95%

Chính sách thay đổi này sẽ áp dụng cho:

+ Khách hàng mua mới thuê bao 3 năm từ 07.11.2021

+ Khách hàng gia hạn thuê bao 3 năm (bao gồm cả khách hàng tham các chương trình M2S, Trade-in) từ 07.11.2021

Xem thêm: Chương trình khuyến mãi AutoCad trước 07.11.

Danh sách SKUs 3 năm bản quyền bao gồm AutoCAD Full, AutoCAD LT, AutoCAD Revit

AutoCAD – including specialized toolsets Material Number
AutoCAD – including specialized toolsets AD Commercial New
AutoCAD – including specialized toolsets AD Commercial New Single-user ELD 3-Year SubscriptionC1RK1-WW3611-L802
AutoCAD – including specialized toolsets Subscription Renewals
AutoCAD – including specialized toolsets Commercial Single-user 3-Year Subscription RenewalC1RK1-008819-L706
AutoCAD LT 2021 Material Number
AutoCAD LT 2021 Commercial New
AutoCAD – including specialized toolsets AD Commercial New Single-user ELD 3-Year SubscriptionC1RK1-WW3611-L802
AutoCAD – including specialized toolsets Subscription Renewals
AutoCAD – including specialized toolsets Commercial Single-user 3-Year Subscription RenewalC1RK1-008819-L706
AutoCAD Revit LT Suite 2021 Material Number
AutoCAD – including specialized toolsets AD Commercial New
AutoCAD – including specialized toolsets AD Commercial New Single-user ELD 3-Year SubscriptionC1RK1-WW3611-L802
AutoCAD – including specialized toolsets Subscription Renewals
AutoCAD – including specialized toolsets Commercial Single-user 3-Year Subscription RenewalC1RK1-008819-L706

Thông tin chính thức từ Autodesk

CTKM mua bản quyền Autodesk AutoCAD 3 năm

This change will affect:

  • Customers who buy new 3-year subscriptions after November 7.
  • or Customers with existing 3-year subscriptions (including those discounted through trade-in programs like Move to Subscription and transition to named user) that renew after November 7.
  • or Customers trading in existing seats for a 3-year subscription after November 7.

This change will not affect: 

  • At SRP: Subscription renewal prices will remain 10% lower when compared to buying new. 

As discounted through trade-in programs (Move to Subscription, transition to named user): Customers will continue to benefit from no more than 5% increase every other year to 2028.

Liên hệ VinSEP – Mua bản quyền Autodesk – AutoCAD

Hotline: 0828471869 hoặc Zalo (MTS)

Facebook Page: FB/vinsepvietnam

Kênh Chat Website: VinSEP